Make your own free website on Tripod.com

"Allah on Oikeudenmukainen, Kaikkivaltias, Tuomari ja Lempeä"

Naisen lyönti
Pääsivu
Saatanan ansat
Nainen avioliitossa
Naisen oikeus
Naisen koulutus
Naisen lyönti
Nainen ja mies (1)
Nainen ja mies (2)
Naisen pukeutuminen
Naisen ja miehen avioero
Muslimeja sorretaan
Hyviä linkkejä
Viitteet ja lähteet

>Suura 4:34 Jos pelkäätte vaimonne olevan uppiniskainen, varoittakaa häntä, välttäkää häntä vuoteessa ja lyökää häntä.<
 
Tämä jae on käännetty osittain väärin Koraanissa. Selitys tulee hyvin tässä:

Jae on jo kauan ollut väärin ymmärretty, ihmiset keskittyvät vain sen päälliseen tarkoitukseen, ja katsovat sen antavan luvan vaimon lyömiseen. Eikä sen ympärystä oteta huomioon, se eristää sanat niin, että se hävittää alkuperäisen tarkoituksensa.

Joissain tapauksissa aviomies saa käyttää kevyttä kurinpitoa vaimonsa moraaliseen väärinkätökseen, mutta tätä voi käyttää vain äärimmäisissä tapauksissa ja vain jos mies on varma että se auttaa tilannetta. Toisaalta jos se saattaa rikkoa perherauhaa ja vaikeuttaa yhteiseloa ei sitä tulisi käyttää ollenkaan.
 
On tärkeätä lukea alue kokonaan. Henkilön ei pitäisi ottaa siitä vain osaa ja oikeuttaa sillä oman väärinkäytöksensä. Tämä jae ei anna lupaa eikä kiellä väkivaltaa. Se ohjaa meitä hoitamaan vaikeita perheriitoja huolella ja viisaudella. Sanaa ”kurittaa”  käytetään tässä jakeessa, mutta sillä ei tarkoiteta ruumiillista kuritusta. Profeetta (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) selitti sen "dharban ghayra mubarrih" joka tarkoittaa ”kevyttä lyöntiä joka ei jätä jälkeä”. Ja hän myös painotti ettei kasvoihin saa koskea. Jotkut muut kirjaoppineet sanovat ettei se ole enempää kuin kevyt kosketus siwakilla tai hammasharjalla.
 
Yleisesti Profeetalla (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) oli tapana kehottaa seuraajiaan olla käyttämättä tätä tapaa. Hän ei koskaan lyönyt yhtäkään naista, ja hänellä oli tapana sanoa, että paras miehistä on se joka ei lyö vaimoaan. Yhdessä hadithissa hän ilmaisi inhonsa tätä tapaa kohtaan sanoen: “Miten kukaan teistä lyö vaimoaan kuten  hän lyö (uros) kameliaan, ja sitten hyväilee (makaa hänen kanssaan) häntä?” (Al-Bukhari, English Translation, vol. 8, Hadith 68, pp. 42-43)
 
On myös tärkeätä osoittaa, että tämä “kevyt lyönti” joka mainitaan tässä jakeessa ei ole tarkoitettu käytettäväksi pienien ongelmien ratkomiseksi, vaan sitä saa käyttää vain vakavissa moraalittoman käytöksen korjaamiseen

Tässäkin tapauksessa kurinpito rajoittuu seuraavasti:
 
1. Sen täytyy olla harvinainen poikkeavuus, johtuen pitkä-aikaisesta halveksunnasta rauhallista yhteiseloa kohtaan, ja ystävällisyyden puutteesta sekä huonosta kohtelusta. Koraanin ja Hadithien nojalla, tätä kurinpito tapaa voi käyttää vaimon haureellisen käytöksen johdosta tai miehen hyväksyttävien pyyntöjen jatkuvasta
jyrkästä vastustamisesta (nushuz). Näissäkin tapauksissa pitää ensin neuvoa ja keskustella asiasta.

2. Kuten on selitetty Hadithissa, ei ole luvallista lyödä ketään kasvoihin, eikä aiheuttaa ruumiillista haittaa, eikä saa olla edes ankara. Mitä hadithissa kutsutaan "dharban ghayra mubarrih" tai kevyt lyönti jonka aikaisemmat kirjaoppineet sanoivat olevan vain (symboolinen) kosketus siwakilla. He myös määrittivät sallitun lyömisen
sellaiseksi joka ei jätä jälkiä. On kiintoisaa, että neljätoista vuosisataa sitten tehty kriteria on sama kuin nykypäivän amerikkalaisessa lakisäädännössä joka määrittää eron harmittoman lyönnin ja pahoinpitelyn välillä. Tämä tekee selväksi että tämä äärimmäinen, viimeinen mahdollisuus ja ”pienin kahdesta pahasta” mittaa että
turvallisen avioliiton saavuttamiseksi ei käytetä ”ruumiillista väkivaltaa” ”perheväkivaltaa” tai ” vaimon hakkaamista” 20-llä luvulla jossa tälläiset tapaukset ovat niin yleisiä, että ne katsotaan valtakunnaliseksi huoleksi.

3. Vaikkakin tämä symboolinen ele on luvallinen vakavien ja jatkuvien väärinkäytösten parantamiseksi, ei se ole kannustettua. Monissa haditheissa Profeetta (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) ei kannustanut sitä, alla mainitaan joitain hänen (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) sanonnoistaan aiheeseen liittyen;
 
” Älkää lyökö Allahin naispuolisia palvelijoita.”
 
”Jotkut (naiset) kävivät perheeni luona valittaen miehistään (jotka löivät heitä). Nämä (miehet) eivät ole parhaita teistä.”

4. Oikea Sunnan seuraaminen on seurata Profeetan (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) esimerkkiä, joka ei kertaakaan käyttänyt tätä elettä, tilanteeseen katsomatta.

5. Islamin opit ovat universaalisia. Ne vastaavat eri aikakausien tarpeisiin, kulttureihin ja olosuhteisiin. Jotkut toimenpiteet saattavat toimia paremmin tietyllä aikakaudella ja tietyssä kulttuurissa kuin toisessa. Kirjallisesti kun sanotaan jonkun asian olevan ”luvallista” ei se ole välttämätön,  kannustettu tai luvaton. Eli on parempi selittää
mihin asti asia on luvallista kuten tässä tapauksessa, kuin jättää se selittämättä. Jos asiaa ei selitetä ja sen rajoja ei kerrota tarkasti henkilö voi tulkita sen itse omalla tavallaan, mikä voi johtaa liiallisuuksiin tai oikeaan pahoinpitelyyn.

6. Kaikki liiallisuudet, julmuus ja perheväkivalta tai pahoinpitely jonka on tehnyt ”Muslimi” ei voida ikinä rehellisesti löytää syytä Koraanista tai Sunnasta. Tälläisista liiallisuuksista voidaan syyttää vain henkilöä itseään, koska se näyttää etteivät he ole seuranneet Profeetan (rauha ja Allahin siunaukset hänelle) sunnaa.

Koraani on erittäin selkeä tästä aiheesta, Kaikkivaltias Allah sanoo: Miehet ovat naisten suojelijoita ja ylläpitäjiä, koska Allah on antanut toiselle enemmän voimaa kuin toiselle, ja koska he ylläpitävät heitä heidän omaisuudestaan. Täten oikeamieliset naiset ovat hartaasti tottelevaisia ja vaalivat miestensä poissaollessa sen minkä Allah on määrännyt heidän vaalivan. Mitä niihin tulee, joiden puolelta kohtaatte uppiniskaisuutta, niin varoittakaa heitä (ensin), (toiseksi) erottakaa
heidät vuoteestanne, (viimeiseksi) kurittakaa heitä (kevyesti); mutta jos he silloin tottelevat teitä, niin älkää etsikö riitaa heidän kanssaan. Katso Allah on ylevä ja suuri. Jos pelkäätte välien rikkoutumista miehen ja vaimon kesken, niin lähettäkää (heidän luokseen) erotuomariksi joku miehen suvusta ja toinen vaimon suvusta. Jos he
toivovat sovintoa, niin Allah saa aikaan yhteisymmärryksen heidän välillänsä; Allah on totisesti tietävä, viisas. (An-Nisa: 34-35).

اضرب = Tässä on se sana Koraanista, joka tarkoittaa lyödä kevyesti kädellä. (Nashida)

usmizeed@hotmail.com