Make your own free website on Tripod.com

"Allah on Oikeudenmukainen, Kaikkivaltias, Tuomari ja Lempeä"

Naisen koulutus
Pääsivu
Saatanan ansat
Nainen avioliitossa
Naisen oikeus
Naisen koulutus
Naisen lyönti
Nainen ja mies (1)
Nainen ja mies (2)
Naisen pukeutuminen
Naisen ja miehen avioero
Muslimeja sorretaan
Hyviä linkkejä
Viitteet ja lähteet

Tiedon etsinnän olisi oltava uskovan elämän tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä. Luonne, syvällisyys ja toiminnan puhtaus riippuvat tiedosta. "Ihminen tiedon polulla kulkee enkelin siivillä", profeetta Muhammed on sanonut. Ja tieto määritellään siksi informaatioksi, joka johtaa Jumalan tahdon ja sharian yksilölle asettamien vaatimusten parempaan ymmärtämiseen kullakin hetkellä.

Allah (TWT) loi meidät pareiksi, miehiksi ja naisiksi, niin että elämä jatkuisi maan päällä tietyn ajanjakson ajan, ja että Häntä palvottaisiin. Allah (SWT) määräsi jokaiselle meistä velvollisuuksia ja tehtäviä, jotka meidän tulee täyttää etsimällä luotettavaa tietoa ja toimimalla sen mukaan.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Kautta Ajan! Totisesti, ihminen jää häviölle paitsi ne, jotka uskovat ja tekevät oikeamielisiä hyviä tekoja, ja kehottavat toisiaan totuuteen, ja kehottavat toisiaan kärsivällisyyteen." (Koraani 103)

Allah, Armollinen, sanoo (merkityksen selitys): "Uskovat, miehet ja naiset, ovat Äulijää‘ (auttajia, tukijoita, ystäviä, suojelijoita) toinen toisilleen; he velvoittavat (ihmisiä) äl-Mä'roofiin (islamilaiseen yksijumalaisuuteen ja kaikkeen, mitä islam käskee tekemään), ja kieltävät (ihmisiä) äl-Munkäristä (monijumalaisuudesta ja kaikenlaisesta epäuskosta, ja kaikesta, minkä islam on kieltänyt); he tekevät äs-Saläätin (viisi pakollista rukousta) ja antavat äz-Zäkäätiä ja tottelevat Allahia ja Hänen lähettilästään. Allah tulee antamaan Armonsa heille. Varmasti Allah on Mahtava, Viisas. Allah on luvannut uskoville – miehille ja naisille – Puutarhat, joiden alla joet virtaavat, joissa he asuvat ikuisesti, ja kauniita palatseja 'Ädnin (Eedenin Paratiisin) Puutarhoissa. Mutta suurin autuus on Allahin Mielisuosio. Se on ylin menestys." (Koraani 9:71-72)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Allah tulee korottamaan arvoasemassa ne teistä, jotka uskovat, ja ne, joille on suotu tietoa. Allah tietää hyvin mitä te teette." (Koraani 58:11)

Abu Said al-Khudri (RAA) kertoi, että jotkut naiset pyysivät Profeettaa (SAAS) järjestämään päivän heille, koska miehet veivät kaiken hänen aikansa. Sen johdosta hän lupasi heille yhden päivän uskonnolliseen opetukseen ja käskyihin. Kerran sellaisen oppitunnin aikana Profeetta (SAAS) sanoi: "Nainen, jonka kolme lasta kuolee, he (lapset) tulevat suojaamaan häntä Helvetin tulelta." Sen johdosta eräs nainen kysyi: "Jos vain kaksi kuolee?" Hän vastasi: "Jopa kaksi (tulee suojaamaan häntä Helvetin tulelta)." (Al-Bukhari)

Abu Huraira (RAA) kertoi Allahin Lähettilään (SAAS) sanoneen: "…Jokainen, joka seuraa tietä etsiäkseen tietoa siinä, Allah tulee tekemään helpoksi hänelle tien Paratiisiin..." (Muslim)

Kathir ibn Qais rahimähullaah sanoi: Olin istumassa Abu Darda‘n kanssa Damaskoksen moskeijassa. Eräs mies tuli hänen luokseen ja sanoi: "Abu Darda‘, olen tullut luoksesi Allahin lähettilään (SAAS) kaupungista kertomuksen vuoksi, jonka olen kuullut sinun kertovan Allahin lähettiläältä (SAAS). En ole tullut mitään muuta tarkoitusta varten." Hän sanoi: "Kuulin Allahin lähettilään (SAAS) sanovan: 'Jos joku matkustaa tiellä etsien tietoa, Allah tulee saamaan hänet matkustamaan yhdellä Paratiisin teistä. Enkelit tulevat laskemaan siipensä suuressa mielihyvässään hänen vuokseen, joka etsii tietoa, taivaiden ja maan asukkaat ja syvien vesien kalat tulevat pyytämään anteeksiantamusta oppineelle miehelle. Oppineen miehen ylemmyys hurskaaseen verrattuna on kuin kuun ylemmyys yönä, jolloin se on täysi, muihin tähtiin verrattuna. Oppineet ovat profeettojen perijöitä, eivätkä profeetat jättäneet dinaaria eivätkä dirhamia jättäen ainoastaan tietoa, ja hän, joka ottaa sen, ottaa runsaan perintöosan.' " (Abu Dawud)

usmizeed@hotmail.com