Make your own free website on Tripod.com

"Allah on Oikeudenmukainen, Kaikkivaltias, Tuomari ja Lempeä"

Nainen ja mies (2)

Pääsivu
Saatanan ansat
Nainen avioliitossa
Naisen oikeus
Naisen koulutus
Naisen lyönti
Nainen ja mies (1)
Nainen ja mies (2)
Naisen pukeutuminen
Naisen ja miehen avioero
Muslimeja sorretaan
Hyviä linkkejä
Viitteet ja lähteet

Profeetta Muhammad (SAAS) kehotti kansaansa pitämään huolta naisista, eikä ihmisten tulisi toivoa muille niitä asioita, joita he eivät halua tapahtuvan itselleen, omille perheilleen tai sukulaisilleen. Tehdäksemme ajatuksen selkeämmäksi kerromme Imääm Ahmadin välittämän hädiithin nuoresta qoraishilaisesta miehestä, joka tuli Profeetan (SAAS) luokse pyytäen lupaa syyllistyä haureuteen. Abu Umaama (RAA) kertoi: "Tietty nuori mies tuli Profeetan luokse ja sanoi: 'Oi Allahin lähettiläs, salli minulle Zinää (haureus).' Kumppanit olivat vihaisia tästä hänen ylimielisestä asenteestaan ja yrittämättä peittää tunteitaan hänen puolestaan he sättivät häntä ja osoittivat avointa vastenmielisyyttä hänen hävytöntä pyyntöään kohtaan. Profeetta (SAAS) pyysi nuorta miestä tulemaan lähemmäksi ja hän tuli. Sitten hän (SAAS) pyysi häntä istuutumaan ja hän totteli. Sitten Profeetta (SAAS) alkoi kysyä häneltä: 'Haluaisitko sitä [Zinää (haureutta)] äidillesi?' Hän (mies) vastasi: 'Kautta Allahin, en. Uhratkoon Allah minut sinun vuoksesi.'*) Hän (SAAS) sanoi: 'Muutkaan ihmiset eivät halua sitä äideilleen. Haluaisitko sitä [Zinää (haureutta)] sitten tyttärellesi?' Hän vastasi: 'Kautta Allahin, en. Uhrattakoon minut sinun vuoksesi.'*) Hän (SAAS) sanoi: 'Muutkaan eivät halua sitä tyttärilleen. Haluaisitko sitä sisarellesi?' Hän vastasi: 'Kautta Allahin, en. Uhrattakoon minut sinun vuoksesi.'*) Hän (SAAS) sanoi: 'Muutkaan ihmiset eivät halua sitä sisarilleen. Haluaisitko sitä isänpuoleiselle tädillesi?' Hän vastasi: 'Kautta Allahin, en. Uhrattakoon minut sinun vuoksesi.'*) Hän (SAAS) sanoi: 'Muutkaan ihmiset eivät pidä siitä isänpuoleisille tädeilleen. Haluaisitko sitä äidinpuoleiselle tädillesi?' Hän vastasi: 'Kautta Allahin, en. Uhrattakoon minut sinun vuoksesi.'*) Hän (SAAS) sanoi: 'Muutkaan eivät halua sitä äidinpuoleisille tädeilleen.' " Sitten hän (kertoja) sanoi: "Sitten hän (SAAS) laittoi kätensä miehen rinnalle ja sanoi: 'Oi Allah, anna anteeksi hänen syntinsä, puhdista hänen sydämensä ja tee hänen yksityisistä osistaan siveitä.' Sen jälkeen tuo nuori mies ei edes katsonut mihinkään [Zinään (haureuteen)]." (Ahmad)

*) Tämä on arabialainen sanonta, jonka merkitys on kuvainnollinen, ei kirjaimellinen.

Islam ei salli, että aviomies on vapaassa kanssakäymisessä muiden naisten kanssa, jotta hänen suhteensa hänen vaimoonsa olisi turvassa. Eikä se salli vaimon vapaata kanssakäymistä muiden miesten kanssa, jotta hänen suhteensa hänen aviomieheensä olisi turvassa. Mutta jos sekä mies että nainen ovat molemmat naimattomia, heidän on tärkeää välttää tapansa ja luonteensa turmeltumista ja suojella elämäänsä fyysisiltä ja psyykkisiltä sairauksilta. On myös tärkeää, että nainen säästää hellyytensä, rakkautensa ja ystävällisyytensä tulevalle aviomiehelleen ja perheelleen. Jos kokeilee kaikenlaista säädyttömyyttä ja laittomia suhteita, ei ole mitään annettavaa, kun oikean perhe-elämän (avioliiton) aika tulee. Silloin puolisot jaksavat vain valittaa kaikesta, he syyttävät toinen toisiaan joka asiasta ja lopulta kaikki päättyy avioeroon!

Tohtori Alkas Karlil sanoo, että kun seksuaalinen vaisto saa alkunsa miehessä, erästä hormonia erittyy vereen. Tämä hormoni kulkeutuu aivoihin ja lamauttaa kyvyn käyttää järkeä.
Tästä johtuen ne, jotka puolustavat ja tukevat miesten ja naisten vapaata kanssakäymistä sekä siveettömyyteen johtavia tapoja, eivät tosiasiassa käytä aivojaan ja kunnollista järkeilyä, vaan heidän alemmat eläimelliset aistinsa hallitsevat heitä.

Islam ehkäisee kaikkia tapoja, jotka tuhoavat avioliiton ja jättävät lapset isättömiksi, äidittömiksi tai ilman molempia. Mutta valitettavasti nykyään useimmat ihmiset ovat tottelemattomia Herralleen ja tottelevat materialismia. Voiko yhteiskunnalta, jossa eri sukupuolet ovat vapaassa kanssakäymisessä toistensa kanssa, alkoholia juodaan useammin kuin vettä ja naiset ovat alastomia kaikkialla, odottaa muuta paitsi kaikenlaisten onnettomuuksien ja sairauksien sekoitusta! Kaikkein pahin asia on, ettei tämä siveettömyys rajoitu pelkästään aikuisiin ihmisiin, vaan se on yleistä jopa pienten lasten keskuudessa, jotka katsovat esimerkkiä muista!

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Oi Aadamin lapset! Me olemme antaneet teille vaatetuksen, jolla peitätte itsenne (suojaatte yksityiset osanne), ja koristukseksi; ja oikeamielisyyden vaate, se on parempi. Sellaisia ovat Allahin Ääjäätien (todisteiden, merkkien, jakeiden, opetuksien, tunnusmerkkien, ilmoitusten ja niin edelleen) joukosta, jotta he saattaisivat muistaa (jättää valheellisuuden ja seurata totuutta). Oi Aadamin lapset! Älkää antako Saatanan pettää teitä, kuten hän sai vanhempanne (Aadamin ja Eevan) pois Paratiisista riisuen heidät puvuistaan, näyttäen heille heidän yksityiset osansa. Totisesti, hän ja Qabiiluhu (hänen sotilaansa Ginneistä tai hänen heimonsa) näkevät teidät mistä te ette pysty heitä näkemään. Totisesti, Me teimme saatanoista suojelijoita ja auttajia niille, jotka eivät usko. Kun he syyllistyvät Fäähishään (pahaan tekoon, Kä'bän kiertämiseen alastomana, kaikenlaiseen laittomaan seksuaaliseen kanssakäymiseen), he sanovat: 'Me havaitsimme isiemme tekevän sitä, ja Allah on määrännyt sen meille.' Sano: 'Ei, Allah ei koskaan määrää Fäähishää. Sanotteko te Allahista, mitä te ette tiedä?' Sano (oi Muhammad (SAAS)): Minun Herrani on käskenyt oikeudenmukaisuuteen ja (sanonut), että teidän tulisi kääntää kasvonne vain Häneen päin (ei palvoa ketään, paitsi Allahia ja kääntää kasvonne Qiblää kohti, eli Kä'bää kohti Mekassa rukouksien aikana) jokaisessa palvonnan paikassa rukouksissa (älkääkä kääntäkö kasvojanne muita vääriä jumalolentoja ja epäjumalien kuvia kohti), ja kutsukaa vain Häntä tehden uskontonne vilpittömästi Hänelle (liittämättä palvonnassa mitään kumppania Hänelle ja aikomuksella, että teette tekonne ainoastaan Allahin vuoksi). Kuten Hän toi teidät (olemaan) alussa, siten teidät tullaan tuomaan olemaan [Ylösnousemuksen päivänä kahdessa ryhmässä, yksi siunattuna (uskovat), ja toinen kurjana (epäuskovat)]. (Yhtä) ryhmää Hän on johdattanut, ja (toinen) ryhmä ansaitsi olla erheessä; (koska) varmasti he ottivat äsh-Shäjääteen (paholaiset) Äulijää‘kseen (suojelijoiksi ja auttajiksi) Allahin sijaan, ja ajattelevat, että he ovat johdatettuja. Oi Aadamin lapset! Pukeutukaa kaunistuksiinne (käyttämällä puhtaita vaatteitanne), kun rukoilette ja kuljette Kä'bän ympäri (Tawääf), ja syökää ja juokaa, mutta älkää tuhlatko kohtuuttomasti, varmasti Hän (Allah) ei pidä äl-Musrifuuneista (niistä, jotka tuhlaavat kohtuuttomasti). Sano (oi Muhammad (SAAS)): 'Kuka on kieltänyt vaatteilla kaunistautumisen, jonka Allah on antanut, jonka Hän on tuottanut orjilleen, ja ät-Tajjibäät [kaikenlaiset Hälääl (lailliset) asiat] ruuasta?' Sano: 'Ne ovat tämän maailman elämässä niille, jotka uskovat, (ja) yksinomaan heille (uskoville) Ylösnousemuksen päivänä (uskottomilla ei tule olemaan osaa niistä).' Täten Me selitämme Ääjäät (islamilaiset lait) yksityiskohtaisesti ihmisille, joilla on tietoa. Sano (oi Muhammad (SAAS)): '(Mutta) asiat, jotka minun Herrani on tosiaankin kieltänyt, ovat äl-Fäwäähish (suuret pahat synnit, kaikenlainen laiton seksuaalinen kanssakäyminen) tehtiinpä se avoimesti tai salaisesti, (kaikenlaiset) synnit, epäoikeudenmukainen sorto, kumppaneiden liittäminen Allahille (palvonnassa), mihin Hän ei ole antanut mitään valtuutusta, ja asioiden sanominen Allahista, mistä teillä ei ole tietoa.' " (Koraani 7:26-33)

Tähdentääksemme islamin opetuksien tärkeyttä, varsinkin niitä selkeitä tarkkoja sääntöjä, jotka ovat olennaisia naisille, ja myös näyttääksemme periaatteita, jotka pelastavat heidät tietämättömyydeltä ja nautintojen ihmisten inhottavilta tavoilta, me annamme esimerkin, joka on lainattu Halah bint 'Abdullahin kirjasesta "A comparison between veiling and un-veiling" (Hunnuttautumisen ja hunnuttautumattomuuden vertailu).

"Muslimisiskoni. Oletetaan, että sinulla on hyvin arvokas luonnollisesta timantista tehty kaulakoru tai kallisarvoinen jalokivi, silloin sinä olisit hyvin innokas pitämään sen turvassa ja samalla sinä ihailet sitä ja olet kiintynyt siihen. Aiotko mennä, asian ollessa näin, ja laittaa sen vapaasti muiden ihmisten käsiin tai sijoittaa sen väärin sellaisella tavalla, että se on altis varkauden tai häviämisen riskeille, vai vaihtoehtoisesti pitää, pelätä ja säilyttää sitä turvallisessa paikassa, missä kenenkään käsi ei pysty yltämään siihen tai ettei se tule edes nähdyksi kenen tahansa silmillä. Jokainen ympärilläsi tietää sinun omistavan kallisarvoisen jalokiven, kuitenkaan he eivät pysty näkemään tai arvaamaan sen muotoa tai väriä. Siitä huolimatta he arvostavat sinun kallisarvoista jalokiveäsi suuresti; vaikka heillä ei ollut tilaisuutta nähdä tai koskea siihen, he ehdottomasti tietävät ja käsittävät, kuinka kaunis ja kallisarvoinen jalokivi on. Linnoittuneena (suojeltuna) jollakin samanlaisella kuin äl-Higääb (peittäminen), sellainen suojus saa heidät ajattelemaan tuhat kertaa ennen kuin heidän kätensä pyrkivät tavoittamaan sitä. Sellainen täydellinen suurenmoisten ominaisuuksien jalokivi ja täydellisen säilytetty, kuten huntua käyttävä musliminainen, jota itsessään pidetään kallisarvoisena jalokivenä, jonka arvoa lisää tämä suojaava huntu, joka pitää hänet poissa minkäänlaisesta loukkauksesta ja vahingosta. Tämä näkökohta on kuvattu runsaasti seuraavassa Koraanin jakeessa: Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Se tulee olemaan parempi, että heidät tunnettaisiin (vapaiksi kunniallisiksi naisiksi), niin ettei heitä kiusattaisi. Allah on Anteeksiantava, Armelias." (Koraani 33:59)"

Kieltäessään joitain tiettyjä asioita Allah (TWT) ei halua riistää ihmisiltä jotain hyvää tai hyödyllistä. Hän (TWT) haluaa suojella ihmisiä ja haluaa, että hänessä kehittyy hyvä arvostelukyky, jalostunut maku elämän paremmille asioille ja jatkuva kiinnostus korkeille moraaliarvoille. Jotta ihminen saavuttaisi tämän, hänen tulee pitää hyvää huolta mielestään, sielustaan ja ruumiistaan.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano (oi Muhammad (SAAS)): 'Tulkaa, lausun, mistä teidän Herranne on kieltänyt teitä: älkää liittäkö mitään Hänelle palvonnassa; olkaa hyviä ja kuuliaisia vanhemmillenne; älkää tappako lapsianne köyhyyden vuoksi – Me annamme elatusta teille ja heille; älkää lähestykö äl-Fäwäähishiä (häpeällisiä syntejä ja laitonta seksuaalista kanssakäymistä) tehtiinpä se avoimesti tai salaisesti; älkääkä tappako ketään, jonka (tappamisen) Allah on kieltänyt, paitsi oikeutetusta syystä (islamilaisen lain mukaan). Tämän Hän on määrännyt teille, että voisitte ymmärtää. Älkääkä lähestykö orpojen omaisuutta, paitsi nostaaksenne sen arvoa, ennen kuin hän saavuttaa täyden voiman iän; ja antakaa täysi mitta ja täysi paino oikeudenmukaisesti. Me emme kuormita ketään, paitsi sen minkä hän pystyy kantamaan. Aina kun annatte sananne (tuomitsette miesten välillä tai annatte todisteen), sanokaa totuus, vaikka se koskisi läheistä sukulaista, ja täyttäkää Allahin liitto. Tämän Hän määrää teille, että te saattaisitte muistaa. Totisesti, tämä on Minun Suora tieni, joten seuratkaa sitä, älkääkä seuratko (muita) teitä, sillä ne tulevat erottamaan teidät pois Hänen tieltään. Tämän Hän on määrännyt teille, jotta tulisitte hurskaiksi." (Koraani 6:151-153)

usmizeed@hotmail.com